Szkoła Języków Obcych Ambasador

jest instytucją działającą pod opieką Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, specjalizującej się m.in. w studiach filologicznych. Proces dydaktyczny realizowany jest zatem pod czujnym okiem rodzimej kadry akademickiej.

Wykwalifikowani wykładowcy

Fundamentem szkoły jest wysoko wyspecjalizowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich gwarantująca odpowiedni poziom kształcenia sprawności językowych.  Wszyscy nauczyciele naszego zespołu posiadają gruntowne kwalifikacje (stopnie magistra i doktora oraz przygotowanie pedagogiczne). Pod kierunkiem wielu z nich powstają prace dyplomowe z zakresu językowego. Opiekę nad procesem dydaktycznym sprawują metodycy i dydaktycy opracowujący zindywidualizowane metody nauczania.

Idealne zaplecze

Kolegium posiada zaplecze naukowo-dydaktyczne odpowiadające wymogom nowoczesnej edukacji w dziedzinie nauki języków obcych. Posiadamy sale wykładowe, pracownie i laboratoria audio-wizualne, w których kursanci mogą zdobywać gruntowną wiedzę, wykonywać samodzielnie ćwiczenia, rozwijać wszystkie sprawności językowe, jak również kształcić prawidłową artykulację. Taka baza oraz czujne oko fachowców to idealna forma wykorzystania optymalnych możliwości kształcenia.