Oferta dla firm

INDYWIDUALIZACJA

Dla firm oraz innych instytucji oferujemy szeroki wachlarz wysokiej jakości kursów językowych na wszystkich poziomach. Wykwalifikowany zespół wykładowców akademickich przygotuje zindywidualizowaną ofertę szkoleniową, dostosowaną do Państwa preferencji oraz wymogów obsługiwanej branży.

OPYTMALIZACJA

Szkoła języków Ambasador w 100% skupiona jest na potrzebach klienta. Jesteśmy elastyczni w projektowaniu i wdrażaniu kursów. Zakres słownictwa oraz tematyka kursów specjalistycznych jest zawsze opracowywana i starannie selekcjonowana pod kątem oczekiwań konkretnej firmy lub instytucji.

INTERAKCJA

Program szkoleniowy każdorazowo jest opracowywany w ścisłej współpracy zespołu lektorów z Klientem. Bierze on czynny udział w adaptacji programu zajęć oraz decyduje o ostatecznym zarysie tematycznym danego kursu. W porozumieniu opracowujemy bieżące oraz długoterminowe cele nauczania. W oparciu o zgromadzone w ten sposób informacje dokonujemy – w ścisłej współpracy z Klientem – podziału na grupy oraz doboru lektora i materiałów. Zajęcia mogą się odbywać w naszej placówce bądź w biurze Twojej firmy. Grafik dostosowujemy zawsze do potrzeb Klienta

KOOPERACJA

Unikalny pakiet „Consulting” obejmuje wsparcie merytoryczne w zakresie korekty korespondencji biznesowej (korekta e-maili, korespondencji, dokumentacji oraz prezentacji biznesowych) z gwarancją szybkiej realizacji.

Organizujemy także warsztaty, prezentujące słownictwo specjalistyczne oraz koncepty przydatne w biznesie (spotkania i prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne oraz goszczenie współpracowników z danego kraju).

 

Język Sektora Finansów (moduł ekonomiczno-gospodarczy)

Język handlu (moduł biurowo-handlowy)

Język HR

Język administracji

Język telekomunikacji

Język branży IT

Język medycyny

Język prawa

Język branży hotelarskiej i gastronomicznej

Język polityki

Język pracowników branży rolnej

Język w logistyce

Kursy tłumaczeniowe

Rozmowy telefoniczne

Prezentacje

Negocjacje

Korespondencja biznesowa

Język w kontaktach towarzyskich