Kursy szyte na miarę

Interdyscyplinarny zespół lektorski  pozwala stworzyć zindywidualizowaną ofertę, dostosowaną do potrzeb konkretnej grupy odbiorców na każdym poziomie językowym i w każdym przedziale wiekowym. Prowadzimy szkolenia zarówno w zakresie języka ogólnego, jak również szerokiej gamy języków specjalistycznych. To wszystko nadaje kształceniu językowemu naukową otoczkę.