Kursy

POLECAMY:

Kursy dla dzieci i młodzieży – przygotowanie egzaminacyjne – gimnazjalne i przedmaturalne według standardów egzaminacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  • odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe
  • poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Kursy przyspieszone – przeznaczone dla osób, które w krótkim czasie chcą nabyć zdolności komunikacyjne w języku niemieckim. Zajęcia odbywają się w trybie przyspieszonym (2, 3 lub 5 razy w tygodniu). Szczególnie polecany dla osób wyjeżdżających do pracy lub w celach turystycznych, ale także dla chcących opanować podstawy języka sąsiadów w ekspresowym tempie.

Kursy branżowe – obejmują zakres materiału związany ze specyfiką różnych grup zawodowych. Celem tego typu szkoleń jest rozwijanie umiejętności rozmów oraz rozbudowa specjalistycznego słownictwa z konkretnej branży, ale także redagowanie pism i dokumentów oraz podań o pracę.

Kursy dla doktorantów – kurs przygotowujący naukowców do egzaminów doktorskich z języka obcego nowożytnego. Nacisk kładzony jest na umiejętność autoprezentacji, przekazywanie informacji, prowadzenie dyskusji, nawiązywanie kontaktów, rozbudowę słownictwa specjalistycznego, wymianę doświadczeń i wiedzy ze specjalistami w określonej dziedzinie.

Przygotowanie akademickie kursy zerowe (od podstaw) przygotowujące lub weryfikujące wiedzę przed podjęciem studiów filologicznych. Wykładowcy akademiccy wskażą Twoje słabe i mocne strony oraz zweryfikują wiedzę. Dowiesz się, czy studia kierunkowe są dla Ciebie. Szablon kursu przypomina program akademicki i obejmuje:

– grupę zajęć praktycznych (PNJ)

– zajęcia dotyczące kultury, polityki i geografii docelowego kraju

Kursy kompetencyjne – oferta kursów rozwijających konkretne umiejętności językowe lub zajęćzorientowanych na   konkretne moduły tematyczne:

konwersacja – nowoczesny kurs konwersacyjny prowadzony według tzw. Kommunikative Didaktik (metoda    komunikacyjna), kładący nacisk na sprawność, płynność i swobodę porozumiewania się.

gramatyka – gruntowna powtórka z gramatyki – wszystkie poziomy zaawansowania. Kurs przeznaczony także dla osób o biegłej znajomości języka z deficytami kompetencji orto/gramatycznych.

leksyka – powtórka oraz rozwinięcie zasobu słownictwa z wybranego zakresu.

akcent – praca nad poprawnym akcentem, intonacją oraz rytmem języka niemieckiego; dobre uzupełnienie dowolnego kursu kładącego nacisk na język mówiony.

Rozmowy telefoniczne,

Prezentacje,

Negocjacje

Korespondencja biznesowa

Język w kontaktach towarzyskich

Kursy zintegrowane – adresatami tego kursu są osoby ambitne, chętne do nauki dwóch systemów językowych

Kursy standard – język ogólny i ogólnozawodowy

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje:

1. bez żadnych ograniczeń wiekowych

2. szczególnie POLECAMY! Kurs: dojrzałe kadry45+

Adresatami są osoby w średnim wieku, chętne do poszerzenia własnych kwalifikacji i nabycia nowych kompetencji językowych. To zajęcia wzmagające aktywność zawodową, przełamujące stereotypy oraz podnoszące samoocenę, ale także stawiające na aktywizację osób bezrobotnych z grupy wiekowej 45+. Zaletą tego rodzaju kursu jest przyjazna, motywująca do pracy atmosfera w grupie o zbliżonych oczekiwaniach i predyspozycjach.Celem jest rozwijanie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia zawodowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia.