Kadra

Wykwalifikowani wykładowcy!

  • kadra nauczycieli akademickich: wysoko wyspecjalizowana i doświadczona, gwarantująca odpowiedni poziom kształcenia sprawności językowych
  • magister – doktor – profesor: wszyscy nauczyciele naszego zespołu posiadają gruntowne kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne, nadzór nad procesem kształcenia sprawują wybitni w danej dziedzinie profesorowie
  • aktywni dydaktycy i opiekuni procesu kształcenia: pod kierunkiem wielu z nich powstają prace dyplomowe z zakresu językowego
  • metodycy i dydaktycy sprawują opiekę nad procesem dydaktycznym oraz  opracowują zindywidualizowane metody nauczania

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

English (język angielski):

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

prof. dr hab. Agnieszka Salska

dr hab. Łukasz Bogucki

dr Adam Bednarek

dr Jacek Waliński

dr Wioletta Wilk-Reguła

dr Iwona Witczak-Plisiecka

dr Joanna Dyła-Urbańska

mgr Urszula Podstawczyńska

mgr Jerzy Tomaszczyk

mgr Agata Klimczak

mgr Anna Suga

mgr Aneta Adamska-Dobrogoszcz

mgr Waldemar Famulski

mgr Anna Komasińska

Français (język francuski):

mgr Anna Socha

日本 (język japoński):

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz

dr Jarosław Pietrow

mgr Izabela Plesiewicz-Świerczyńska

mgr Witold Wybrański

 


Deutsch (język niemiecki):

prof. dr hab. Norbert Honsza

dr hab. Aleksander Kozłowski

dr Irena Bartoszewska

dr Lidia Burakowska-Ogińska

dr Dorota Kucharska

dr Przemysław Sznurkowski

mgr Anna Mamińska

mgr Irena Podlipska

mgr Joanna Leek

 

 

Español (język hiszpański):

prof. dr hab. Roman Pomirko

dr Agnieszka Kłosińska-Nachin

dr Ewa Kobyłecka-Kaczmarek

dr Bogusław Ryczko

mgr Manuel Murillo Montenegro

mgr Magdalena Olejnik

mgr Agnieszka Rogaczewska-Granatowska

mgr Kinga Sabik–Józefowicz

Italiano (język włoski):

prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow

prof. dr hab. Stanisław Widłak

dr hab. Artur Gałkowski

mgr Emilia Sypniewska

mgr Agnieszka Szumowska

mgr Dorota Kaszak