język włoski

Kursy zostały przygotowane w oparciu o książki wydawnictw: BONACCI, EDILINGUA 

Kursy dla maturzystów – poziom podstawowy i rozszerzony (60h)*

Kursy intensywne dla wyjeżdżających (słownictwo ogólne z elementami języka branżowego)

Kursy języka ogólnego dla dorosłych (50h)

Kursy dla osób 45+ (50h)

Kursy kompetencyjne (30h) :

konwersacje ogólne w połączeniu z negocjacjami

rozumienie ze słuchu

wypowiedź pisemna – korespondencja listowa/mailowa

Kursy branżowe: (30h)

język biurowo-handlowy

ekonomiczno-gospodarczy,

medyczny (lekarze, pielęgniarki)

prawniczy

język w turystyce i hotelarstwie, gastronomi

kursy tłumaczeniowe

 

*jednostka lekcyjna (h) – 50min