język rosyjski

Kursy ogólne:

– dla dzieci (szkoła podstawowa),

– dla młodzieży gimnazjalnej,

– dla młodzieży licealnej,

– dla studentów i osób dorosłych pracujących,

– dla osób w wieku emerytalnym.

Kursy specjalistyczne:

– dla maturzystów – matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

– kursy dynamiczne (codzienne) – przygotowujące do wyjazdów,

– kursy dla osób wyjeżdżających za granicę do pracy

– język rosyjski w biurze, firmie, administracji i kontaktach dyplomatycznych,

– język rosyjski w turystyce i hotelarstwie,

– kursy doszkalające, rozwijające konkretne sprawności językowe, np. wypowiedź ustną, rozumienie ze słuchu, poprawną pisownię (stylistyka, ortografia), wypowiedź pisemną.