język niemiecki

Kursy przyspieszone dla wyjeżdżających (Intensivkurse für Ausreisende)

Profilowane kursy branżowe (Fachsprachen)

Język biurowo-handlowy i język ekonomiczno-gospodarczy (Wirtschaftsdeutsch)

Język medyczny

Język prawa

Język niemiecki w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Język polityki

Język dla informatyków (kurs ogólny z elementami słownictwa specjalistycznego)

Język niemiecki dla pracowników branży rolnej

Język niemiecki w logistyce (kurs ogólny z elementami specjalistycznymi w zakresie ww. tematyki)

Kursy tłumaczeniowe

Kursy kompetencyjne (Praxisrelevante Kompetenzkurse)

Kursy standard (dla dorosłych) język ogólny i ogólno-zawodowy (Standarddeutsch für Erwachsene)

Kursy dla doktorantów (Deutsch für Doktoranten)

Przygotowanie akademickie (akademisches Vorbereitungsstudium)

Szablon kursu przypomina program akademicki i obejmuje:

– grupę zajęć praktycznych (PNJN)

– zajęcia dotyczące krajów niemieckojęzycznych (Landes-, Kulturkunde)

Kursy dla dzieci i młodzieży (Deutsch für Kinder und Jugendliche)

Przygotowanie egzaminacyjne