język japoński

Kursy na poziomach: A1 i A2

Wielkość grup: Zajęcia odbywają się w gronie 5-10 osób.

Spotkania: 60 min/90 min

Kurs ma na celu naukę języka japońskiego od podstaw. Kładziemy nacisk przede wszystkim na praktyczną naukę języka japońskiego, nie pomijając struktur gramatycznych. W programie zajęć przewidziane jest również wprowadzanie elementów dodatkowych takich jak: wiedza na temat kultury i sztuki Japonii, geografii, a także literatury i historii.

Ukończenie kursu języka japońskiego w Szkole Języków Obcych Ambasador pozwoli na prowadzenie prostej rozmowy oraz zrozumienie konwersacji na podstawowe tematy (życie codzienne, praca, szkoła, czas wolny, hobby). Studenci nabędą umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów zapisanych za pomocą sylabariuszy hiragany i katakany oraz podstawowymi znakami kanji.

 

Podczas zajęć uczestnicy korzystają z różnych autorskich materiałów  dydaktycznych a ponadto z podręczników takich jak: Minna no nihongo, Nihongowakantan desu yo!, Kanji for everybody, Kompletny kurs języka japońskiego, Japoński. Mów, pisz i czytaj.