język hiszpański

Kursy ogólne:

– dla dzieci (szkoła podstawowa),

– dla młodzieży gimnazjalnej,

– dla młodzieży licealnej,

– dla studentów i osób dorosłych pracujących,

– dla osób poszukujących pracy oraz matek przebywających na urlopach wychowawczych,

– dla osób w wieku emerytalnym.

Kursy specjalistyczne:

– dla maturzystów – matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

– kursy dynamiczne (codzienne) – przygotowujące do wyjazdów

– kursy dla osób wyjeżdżających za granicę do pracy

– język w biurze, firmie, administracji i instytucjach Unii Europejskiej,

– język w turystyce i hotelarstwie,