język francuski

Oferta kursu języka francuskiego adresowana jest do słuchaczy w każdym wieku i na każdym poziomie znajomości języka. Atutem kursu są zajęcia prowadzone w małych grupach i dostosowane do specyfiki przyswajania języka obcego typowej dla każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież gimnazjalna, licealiści, osoby czynne zawodowo, emeryci).

 

Proponujemy:      

Kursy ogólne:

– dla dzieci (szkoła podstawowa),

– dla młodzieży gimnazjalnej,

– dla młodzieży licealnej,

– dla studentów i osób dorosłych pracujących,

– dla osób poszukujących pracy oraz matek przebywających na urlopach wychowawczych,

– dla osób w wieku emerytalnym.

Kursy specjalistyczne:

– dla maturzystów –   matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

– kursy dynamiczne (codzienne) – przygotowujące do wyjazdów, prowadzone przez 2-3 lektorów,

– kursy dla osób wyjeżdżających za granicę do pracy (pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, piloci wycieczek zagranicznych, etc.),

– język francuski w biurze, firmie, administracji i instytucjach Unii Europejskiej,

– język francuski w turystyce i hotelarstwie,

– kursy doszkalające, rozwijające konkretne sprawności językowe, np. wypowiedź ustną, rozumienie ze słuchu, poprawną pisownię (stylistyka, ortografia), wypowiedź pisemną.

Wielkość grup: 5-10 osób.

Jednostka lekcyjna: 45 lub 60 minut (i ich wielokrotności)