język angielski

Proponujemy kursy ogólne, specjalistyczne, oraz połączone. Każdy oferowany kurs jest dopasowany do potrzeb słuchaczy aby zapewnić 100% satysfakcji. Poza kursami ogólnymi i przygotowującymi do egzaminów proponujemy następujące kursy specjalistyczne (trwające po ok. 30h). Kursy zostały przygotowane z pomocą materiałów szkoleniowych Oxford University Press. Każdy kurs jest dostosowywany do słuchaczy po przeprowadzeniu analizy potrzeb.

Kursy przyspieszone dla wyjeżdżających

Profilowane kursy branżowe

Angielski dla Sektora Finansów

Angielski dla Handlu

Angielski dla HR

Kurs dla Administracji

Negocjacje po Angielsku

Prezentowanie po Angielsku

Getting Started

Exploiting Visuals

Using Your Voice

Basic Techniques

Further Techniques

Key LanguageHandling Questions

Angielski dla Telekomunikacji

Angielski dla Branży Farmaceutycznej

Angielski Medyczny (dla lekarzy)

Angielski dla Pielęgniarek

Angielski Prawniczy

Angielski dla Awiacji

Angielski dla Załogi Pokładowej Samolotu

Angielski dla Turyzmu

Kursy specjalne: język Unii – przygotowanie do prezydentury Polski w UE, kurs przygotowany specjalnie z myślą o politykach

Kursy standard (dla dorosłych) język ogólny i ogólno-zawodowy

Przygotowanie akademickie

Szablon kursu przypomina program akademicki i obejmuje:

– grupę zajęć praktycznych (PNJA)

– zajęcia dotyczące krajów anglojęzycznych

Kursy dla dzieci i młodzieży

Przygotowanie egzaminacyjne